ค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะกรรมการ Conseil d’administration จะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ทุกปี

ปีการศึกษา 2020-2021ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรปสัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS)242 443 บาท305 783 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)242 443 บาท305 783 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)297 009 บาท373 960 บาท
มัธยมปลาย : 2de และ 1ère308 736 บาท388 186 บาท
มัธยมปลาย : Terminale344 275 บาท417 954 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI)150 000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนง
อนุบาล/ประถม = 21 175 บาท
มัธยมศึกษา = 22 750 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร International Section (6ème และ Seconde)14 000 บาท
ปีการศึกษา 2021-2022ค่าเล่าเรียนต่อปีต่อคน (บาท)
ฝรั่งเศส / ไทย / ยุโรปสัญชาติอื่น
อนุบาล (PS, MS, GS)259 414 บาท327 188 บาท
ประถม (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)259 414 บาท327 188 บาท
มัธยมต้น (6ème, 5ème, 4ème, 3ème)320 762 บาท403 877 บาท
มัธยมปลาย : 2de336 522 บาท423 123 บาท
มัธยมปลาย : 1ère339 610 บาท427 005 บาท
มัธยมปลาย : Terminale378 703 บาท459 749 บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (DPI)150 000 บาท
ค่าอาหารกลางวัน บังคับสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึง 3ème
นักเรียนมัธยมปลายให้แจ้งความจำนง
อนุบาล/ประถม = 21 175 บาท
มัธยมศึกษา = 22 750 บาท
ค่าธรรมเนียมสำหรับหลักสูตร International Section (6ème, 5ème, Seconde and Première)20 000 บาท
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

• รถรับส่งนักเรียน
• อาหารกลางวัน
• กิจกรรมพิเศษนอกเวลา (AES) ค่าสมัครชมรมกีฬา (AS)
• อุปกรณ์การเรียนสำหรับชั้นประถมและมัธยม เช่น ปากกา วงเวียน ไม้บรรทัด ดินสอสี เป็นต้น รวมถึงสมุดแบบฝึกหัด พจนานุกรม หนังสือไวยากรณ์ และหนังสืออ้างอิง สำหรับมัธยมศึกษา (ผู้ปกครองจะได้รับรายการสื่อและอุปกรณ์การเรียนตอนสมัครเรียน)
• ค่าสมัครสอบความรู้ภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์ รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของวิชาเลือกอื่นๆที่นอกเหนือจากวิชาที่จัดไว้ในหลักสูตรของโรงเรียน เช่น ภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่ไม่ใช่ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจีนและภาษาต่างประเทศที่ 3