รายชื่อครูและบุคลากร

ครูประจำชั้นชั้นผู้ช่วยครูอนุบาล
Nathalie BELKACEMPSผกาศิริ หมั่นประกอบกิจ (จิ๋ว)
Vanessa BELLOTEAUMSทรงกลด บูร์เบย์ยญง (เก่ง)
Sophie MOREUXGSAอ้อย ทัศทาน (อ้อย)
Benjamin TARDIEUXGSBเพียงใจ ยงยุทธ (ตุ๊ก)
Laure STORGSCดวงพร บุญสมบูรณ์ (หนิง)
ครูประจำชั้นชั้น
Elfy NOUVELLONCP A
Sarah GINISTRYCP B
Catherine COCHECP C
Annabel LEPINETTECP D
Anne BRUNCE1 A
Sophie BERGERETCE1 B
Florent DUCRETCE1 C
Vannessa VANNEAUCE1 D
Haroun BELKACEMCE2 A
Thierry DALLOISCE2 B
Jean-Charles PERROTCE2 C
Thomas MARCONNETCE2 D
Grégoire FISCHERCM1 A
Sylvain GUILLAUMECM1 B
Thomas DORIERCM1 C
Fanette MORALESCM1 D
Xavier BELLOTEAUCM2 A
Emmanuel DUDONCM2 B
Séverine DANIELCM2 C
ครูประสานงานด้านภาษาแผนกอนุบาล-ประถมศึกษา
Nadine SCHREURS
ครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนภาษาไทย
Narni VEGAFRIASC – C1Sasipas CHERDSANG (Ja)Thai
Eilidh BLACKHALLSC – C2Kritharat PHOLPHAKA (Penduan)Thai
James LONGOSC – C2 et C3Athima THIRAWATTANASIRIKULThai
Hannah MARSHALLSI – CPKanitta KHAMTHUA (Koy)Thai
Christopher ISAACSI – CE1Rapeeporn PEUDCHANTUK (Ki)Thai
Anh Tuan DUONG VANSI – CE2
Debbie RAMSEYSI – CM1
Rachel POLONIOSI – CM2
Tatiana MILETITCHFLM 2 /Flsco