การสมัครเรียน

การสมัครเรียน

การสมัครเรียนระหว่างปีการศึกษา 2020-2021

  1. กรอก แบบฟอร์มการสมัครเรียนออนไลน์
  2. ส่งสำเนาแบบฟอร์มการสมัคร (ไฟล์ PDF) ที่ท่านได้รับหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียน (คลิกดู รายการเอกสารที่ต้องนำส่ง) ไปยังงานทะเบียนนักเรียน : inscriptions@lfib.ac.th
  3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน
  4. ชำระค่าเล่าเรียน 50% ของจำนวนค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระของปีปัจจุบัน โดยคำนวนจากวันเข้าเรียนจนถึงวันเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา

ปีการศึกษา 2020-2021  (เริ่มวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

ภาคเรียนที่ 1ภาคเรียนที่ 2ภาคเรียนที่ 3
ครึ่งแรกครึ่งหลังครึ่งแรกครึ่งหลังตลอดเทอม
เริ่ม02/09/256309/11/256304/01/256401/03/256426/04/2564
สิ้นสุด22/10/256318/12/256312/02/256409/04/256402/07/2564

การสมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาปีการศึกษา 2021-2022

  1. กรอก แบบฟอร์มการสมัครเรียนออนไลน์
  2. ส่งสำเนาแบบฟอร์มการสมัคร (ไฟล์ PDF) ที่ท่านได้รับหลังจากที่กรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการสมัครเรียน (คลิกดู รายการเอกสารที่ต้องนำส่ง) ไปยังงานทะเบียนนักเรียน : inscriptions@lfib.ac.th.
  3. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าเต็มจำนวน

การส่งหลักฐานการโอนเงินยังไม่ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเงินที่ท่านโอนมาได้เข้าบัญชีธนาคารของโรงเรียนในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
นับจาก 2 วันทำการหลังจากที่ท่านได้รับการยืนยันว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว นักเรียนจึงจะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนได้

Correspondances

2020 – 20212021 – 2022
(sept 2020 – juillet 2021)(sept 2021 – juillet 2022)
NiveauAnnée de naissanceNiveau Année de naissance
PS2017PS2018
MS2016MS2017
GS2015GS2016
CP2014CP2015
CE12013CE12014
CE22012CE22013
CM12011CM12012
CM22010CM22011
6ème20096ème2010
5ème20085ème2009
4ème20074ème2008
3ème20063ème2007
2nde20052nde2006
1ère20041ère2005
Tle2003Tle2004

การทดสอบวัดระดับ

หากบุตรของท่านไม่ได้ศึกษาในระบบการเรียนของประเทศฝรั่งเศสมาก่อน จำเป็นต้องสอบวัดระดับความรู้ ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในชั้น CP จนถึงชั้น Terminale (ไม่มีการทดสอบวัดระดับความรู้สำหรับนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล)

ข้อมูล ด้านการเงิน

ผู้ปกครองต้องชำระค่าแรกเข้า เพื่อยืนยันการลงทะเบียน ก่อนวันที่นักเรียนจะเข้าเรียน หากประสงค์จะทราบวิธีชำระเงิน กรุณาคลิก ที่นี่

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อแผนกบัญชีที่ comptabilite@lfib.ac.th