orientation
lafibe accueil
dele lfib rouge web
calendrier web
 

Fournitures_banner

หนังสือและอุปกรณ์การเรียน (ระดับประถมและมัธยม)

โรงเรียนจะแจกหนังสือเรียนให้นักเรียนแต่ละคนวันเปิดภาคเรียน (เดือนกันยายน)

ขอความกรุณาผู้ปกครองห่อปกหนังสือเรียนที่ได้รับแจกไปทุกเล่ม และคืนหนังสือเรียนให้โรงเรียนตอนสิ้นปีการศึกษาหรือก่อนลาออก

โรงเรียนจัดหาอุปกรณ์การเรียนส่วนใหญ่ให้นักเรียนระดับประถม แต่ผู้ปกครองต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนบางส่วนและพจนานุกรมตามรายการด้านล่างเอง

โปรดทราบ : กรุณาเตรียมหมวกแก๊ป พร้อมเขียนชื่อ/สกุลบนหมวก ให้กับนักเรียนทุกคนสำหรับร่วมกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง

บริการสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียนและหนังสือออนไลน์ปิดให้บริการ
กรุณาสั่งซื้อภายใน วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บริการสั่งซื้อออนไลน์นี้เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ปกครองที่ต้องการซื้ออุปกรณ์การศึกษาและพจนานุกรมฝรั่งเศสที่ไ่ม่มีวางขายทั่วไปในประเทศไทย
(หรือผู้ปกครองอาจซื้อหนังสือและพจนานุกรมได้จากร้าน Carnet d’Asie ภายในสมาคมฝรั่งเศส (กรุงเทพฯ)

หนังสือและอุปกรณ์การเรียนสั่งซื้อทุกรายการจะแพ็คห่อติดชื่อนักเรียนแต่ละคน และส่งถึงโรงเรียนสิ้นเดือนสิงหาคม และดำเนินการแจกให้นักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรก

กรุณาคลิกที่นี่ เพื่อศึกษาวิธีการสั่งซื้อ

หากมีปัญหาในการสั่งซื้อ กรุณาติดต่อบริษัท LDE ทันที อย่ารอจนถึงวันเปิดภาคเรียน เพื่อแจ้งปัญหา

เจ้าหน้าที่ดูแลการสั่งซื้อ
อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร. : +33(0)3 88 39 17 07
โทรสาร : +33(0)3 88 39 04 98

fournitures primaire
Primary
  manuel secondaire
Secondary