lafibe accueil
jinjok journal web
dele lfib rouge web
calendrier web
 

thai_banner


Visite de quartier Kudeejeen

Découvrir le quartier Kudeejeen qui est un quartier ancien et intéressant. C'est le quartier multiethnique et multiculturel où temples bouddhistes, église et mosquée se côtoient en tout harmonie. (en français et thaï)

Territoires d'Asie : des images et des mots 2017

ภาพถ่ายทั้งสามภาพของนักเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมประกวดในรอบตัดสินโครงการ Territoires d'Asie: des images et des mots 2017 โดยการประกาศผลจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖o เวลา 15.30 น. ท่านสามารถชมภาพถ่ายทั้งหมดที่่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://territoiresasie.wixsite.com/concours2017

Nous vous prions de trouver ci-dessous le lien pour la galerie virtuelle qui présente toutes les œuvres choisies pour le concours final du projet Territoire d'Asie: des images et des mots 2017. La finale se tiendra le vendredi 2 juin à 15h30.
https://territoiresasie.wixsite.com/concours2017

คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าของ LFIB เกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนภาษาไทย

โอเดรย์ และ เจด เป็นศิษย์เก่าที่เพิ่งจบการศึกษาไปเมื่อปี ๒๕๕๙ ทั้งคู่เริ่มเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่ชั้นประถมจนจบชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ ศิษย์เก่าทั้งสองได้ร่วมกันฝากข้อคิดเกี่ยวกับความสำคัญของการเรียนภาษาไทยรวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวันผ่านคลิปสัมภาษณ์สองภาษานี้

Selon la politique des langues de l'établissement favorisant la valorisation du thai, nous avons demandé à nos anciennes élèves de l'année passée d'enregistrer les clips qui raconte l'enseignement du thai au LFIB en version thaie et française. Les élèves ont partagé notamment leurs expériences et leurs appréciaions pour le cours de thai qu'elles ont suivi depuis la classe primaire jusqu' à la terminale.

ความประทับใจของนักเรียนชั้น 5è หลังจากได้ไปทัศนศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย
Voici les mots d’appréciations des élèves de 5è lors de la visite de l’école Benjamarachalai

appreciation benjana 2017 1

sortie benjama 2017 4

นักเรียนชั้น 5è ทัศนศึกษาโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖o
Visite de l’école  Benjamarachalai des élèves de 5è, le 1er février 2017

การทัศนศึกษาครั้งนี้นักเรียนชั้น 5è ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศอันน่าประทับใจของโรงเรียนไทย ได้พูดคุยกับเพื่อนนักเรียนชาวไทย รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมสามฐาน ได้แก่ รำไทย ดนตรีไทย และ ขนมไทย ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์และความเข้าใจในการเรียนรู้วัฒนธรรมไทยให้พวกเราได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ ยังได้ร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงทั้งเพลงไทยและเพลงฝรั่งเศส เพื่อขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์และคณะนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชาลัยที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นักเรียนชั้น 5è ทุกคนขอขอบคุณคณาจารย์วิชาภาษาไทยที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้และขอขอบคุณอาจารย์ ฤชากร เอื้อติวงศ์ ที่ช่วยดูแล ฝึกซ้อมการร้องเพลงให้กับนักเรียน

 

บันทึกถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙
โดย นักเรียนชั้น 6è-Terminale
Message rédigé par des élèves de thaï 3 h de 6è-Terminale
pour rendre hommage au roi défunt Bhumibol Adulyadej

anniv roi 2016 1

Connaissez-vous le géant Nontuk?L’histoire de Nontuk est le court métrage réalisé par les élèves de Terminale  S et ES s’inscrivant au cours de thaï.  Cette version simplifiée est basée sur Nontuk de la mythologie thaïlandaise, Ramakien. Le film raconte la vie d'un géant qui est l'esclave du Grand Dieu Phra Isuan.

คุณรู้จักนนทุกไหม      
ภาพยนตร์สั้นเรื่องนนทุกเป็นผลงานของนักเรียนชั้น Terminale S และ ES ที่เลือกรียนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย  นนทุกฉบับนี้เล่าเรื่องง่ายๆไม่ซับซ้อนและยังคงอาศัยเค้าโครงเรื่องจากนนทุกในรามเกียรติ์ซึ่งเล่าถึงชีวิตของยักษ์ตนหนึ่งผู้คอยรับใช้พระอิศวร

Tâche finale en classe des 4e
ภาระงานตามที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนชั้น 4è วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย


Situation : Vous séjournez dans un petit village thaïlandais. Vous êtes tombé malade et vous devez vous faire soigner dans un dispensaire où personne ne parle français et où on parle très mal anglais. Vous devez décrire vos symptômes en thaï pour obtenir des soins.

ระหว่างการท่องเที่ยวในตำบลเล็กๆ แห่งหนึ่งในประเทศไทย  นักเรียนป่วยฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องพบแพทย์ที่สถานีอนามัย นักเรียนไม่สามารถหาผู้ที่สื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศสได้ อีกทั้งผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษก็สื่อสารได้เพียงเล็กน้อย นักเรียนต้องบอกอาการของโรคเพื่อการรักษา

ตัวอย่างคลิปกิจกรรมในชั้นเรียน

docteur1 resized   ;
//    
 docteur2 resized  
 //    
 docteur3 resized    

 

 

51684 home   Bravo aux 19 candidats qui se sont présentés le samedi  2 avril 2016, au LFIB, entre 8h et 17h  pour la  2ème session du test de certification en langue thaïlandaise, organisé en coopération entre le STI (le Sirindhorn Thai Language Institute de l’Université Chulalongkorn) et le LFIB qui est le centre pilote pour cette certification.

Les Vers ailleurs 2016


 A l'occasion de la journée poétique de Vers ailleurs, les  élèves de 4e B dans le cadre du cours de thaï renforcé ont rédigé  des poèmes en prenant deux mots proposés  " regard et chemin" 
Aussi,  Ils ont  récité  leur poème pour enregistre leur propre voix.