orientation
lafibe accueil
dele lfib rouge web
calendrier web
 
Semaine du goût

นักเรียนวิชาภาษาไทยชั้น Terminale S ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์แห่งรสชาติ”
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ จัดโดยฝ่ายบริการข้อมูลและสารสนเทศของโรงเรียน
ในการนี้นักเรียนได้ร่วมกันบรรยายหัวข้อ “มารู้จักและลิ้มลองขนมไทยที่มาจากต่างประเทศ” แก่นักรียนชั้น 3e  หลังการบรรยายนักเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และอภิปรายถึงประสบการณ์การรับประทานขนมไทยรวมทั้งได้ลิ้มลองขนมไทยและหัดเย็บกระทงขนมด้วยตนเอง

Atelier découverte et dégustation.
Les élèves de Terminale S option thaï ont présenté des desserts thaïs selon le thème : « connaître et savourer les desserts thaïs d'origine européennes » aux élèves de 3eme anglais. Cet événement fait partie de la semaine du goût du 16-20  octobre 2017 au CDI

dessert thai 1

dessert thai 2.png

dessert thai 3.png

dessert thai 4.png

dessert thai 5.png

dessert thai 6.png